හිරු ස්ටාර් තරගයේ සිදුවුන අසාධරණකම් ගැන තිවංක දිල්ෂාන් කතා කරයි

හිරු ස්ටාර් තරගයේ සිදුවුන අසාධරණකම් ගැන තිවංක දිල්ෂාන් කතා කරයි

Image result for hiru star thiwanka

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and beard

 

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team