දෙවෙනි ඉනිමේ සහේලි මනාලියක් වෙයි

ඉමාෂා සෙනෙවිරත්න කිව්වට වඩා ඇයව හඳුනන්නේ දෙවෙනි ඉනිමේ සහේලි කිව්වම.

ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ආදරය නොමදව ලැබෙන සහේලි මනාලියක් ලෙස හැඩවී ඇති අයුරු සමාජජාල මාධ්‍යයන් මගින් අපට දැකගන්නට ලැබුණා.

මේ එම ඡායාරූපයි.

 

          

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team