අමාලිගේ සිද්ධියට තමාගේ කිසිඳු සම්බන්ධයක් නැති බව ඕෂානි පෙරේරා පවසයි

පසුගිය දින කිහිපයේ පුවත් වෙබ් අඩවි මගින් පලකල අමාලි ඉන්දීවරී ගේ නර්ථන කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ පුවතට තමාගේ කිසිඳු සම්බන්ධය් නැති බව අමාලි ඉන්දිවරිගේ සහෝදරියක් වන ඕෂානි පෙරේරා පවසනවා

එහිදී තමාගේ නම සඳහන් කරමින් අමාලිගේ සහෝදරියක් හා එක්ව තමාද එම කටයුතු වල නිරත වන බව එම පුවත් වල සඳහන් වූ බවත් එය යම් කිසි තමා සමග තරහක් ඇති අයෙකු විසින් තමාගේ නාමයට යම් කැලලක් සිදු කිරීමේ අරමුනින් සැලසුම් සහගතව සිදු කල මඩ ප්‍රහාරයක් බව ඇය පැවසුවා

අපහට දුරකතයෙන් කතා කර මේ පිලිබදව ඇයගේ කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නොමැති බව පවසා සිටියා අප ආයතනය විසින් ඇයගේ නම සම්බන්ද කර තිබු පුවත සම්බන්ධයෙන් ඕෂානි පෙරේරා මහත්මියගෙන් කරුනිකව සමාව අයදි සිටිමි

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team