මේ වගේ රටට ආදරය කරන මිනිස්සු හිටියොත් තවත් අවුරුදු සිය දහස් ගාණක් මේ රට ලස්සනට තියේවි

ජාති, ආගම්වලට නොබෙදුණු මිනිසුන් ලෙසින් ඔබත් රටට ආදරය කරන මිනිසෙක් වෙන්න

රටට ආදරය කරන මිනිස්සු හිටියොත් මේ රට කොච්චර නම් ලස්සන වෙලා තියෙයිද කියලා ඔබ නිකමට හරි හිතලා තියෙනවාද ? මේ තමයි ඒ ගැන හිතන්න හොඳම වෙලාව. ජාති ආගම් කුල වලට බෙදිලා ඉන්න මිනිස්සු නිසා මේ රට දැනටමත් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දිලයි තියෙන්නේ. ඒ තැනින් ඔබ්බට හිතලා අපි රට ගැන හිතන්න මේ තමයි හොදම වෙලාව. එකතු වෙන්න ඔබත් රටට ආදරය කරන මිනිසෙක් වෙන්න.. මේ ඒ විදියට රටට ආදරය කරන මිනිස්සු වෙනුවෙන් හැදුණු ලස්සන වීඩියෝ එකක්

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team