වයස අවුරුදු 23 ගණිකාවගෙ ආන්දෝලාත්මක කතාව මෙන්න

වයස අවුරුදු 23ක් වන මෙම කාන්තාව වෘත්තීමය ගණිකාවකි.මැය මාසකයට ලක්ෂ 2ක් ලාභ ලබන බව හෙළිකර ඇත.

මෙහි දැක්වෙන කාන්තාව බොහො දුරට ඇසුරු කරන්නෙ වයස අවුරුදු 65ක වයස්වල පිරිමින් සමගයි.

කුඩා කාලයේම මෙවැන් රක්ෂාවක් සොයා ගත්තෙ ඇයි? වීඩීයො පහළින් බලන්න

මෙහි පහළින් ඇත්තෙ එම වීඩීයෝවයි.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team