ගොඩක් අයට ඕනි වුනේ මාව බිමට ඇදලා දාන්න

දමිත් අසංකට මානසික ප්‍රශ්නයක් ඇති බවට බොහො දෙනා ප්‍රකාෂ කරත් ඇත්තටමොහුට එසේ සිදු වී නැති බව මෙම වීඩීයොවෙන් අනාවරණය විය.

මෙහි දැක්වෙන අන්දමට දමිත් අසංක එදත් අදත් වෙනසක් සිදු වී නැති බවයි

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team