මැතිවරණ කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට ආරක්ෂාව තර කෙරේ (Photos)

මේ වන විට ජනපති අපේක්ෂක නාමයෝජනා භාර දීම අවසන් වීමත් සමග දේශපාලන ආධාරකරුවන් නොසන්සුන් ලෙස හැසිරීම පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර අනුගමනය කෙරෙමින් තිබෙනවා.

ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන්ට අමතරව ජල ප්‍රහාරක රථ ආදිය ද මැතිවරණ කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට රඳවා තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා.

පා.ම. හිරුණිකාට ජනතාව විසින් අවහිර පෑමත් සමග ඒ අසල නොසන්සුන්කාරී තත්වයක් ඇතිවන ආකාරය දැකගන්නට ලැබුණා.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න
2015-2018 Gossip Lanka All Rights Reserved | Design By Egossip Web Team